Plan1-1C-1G-20G

75,000đ
1 tháng


 • 1 vCPU
  ?

 • 1GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 20GB SSD Enterprise


Plan2-1C-2G-30G

100,000đ
1 tháng


 • 1 vCPU
  ?

 • 2GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 30GB SSD Enterprise


Plan3-2C-2G-30G

120,000đ
1 tháng


 • 2 vCPU
  ?

 • 2GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 30GB SSD Enterprise


Plan4-2C-4G-40G

160,000đ
1 tháng


 • 2 vCPU
  ?

 • 4GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 50GB SSD Enterprise


Plan4A-4C-4G-50G

220,000đ
1 tháng


 • 4 vCPU
  ?

 • 4GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 50GB SSD Enterprise


Plan5-3C-6G-50G

250,000đ
1 tháng


 • 3 vCPU
  ?

 • 6GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 60GB SSD Enterprise


Plan6-4C-8G-50G

350,000đ
1 tháng


 • 4 vCPU
  ?

 • 8GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 90GB SSD Enterprise


Plan7-8C-16G-90G

800,000đ
1 tháng


 • 8 vCPU
  ?

 • 16GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 120GB SSD Enterprise


Plan8-16C-32G-150G

1,500,000đ
1 tháng


 • 16 vCPU
  ?

 • 32GB RAM
  ?

 • Không giới hạn băng thông
  ?

 • 240GB SSD Enterprise